با هر مبلغی میتوانید سرمایه گذاری کنید

و ارزش پول خود را حفظ کنید

مزیت های سرمایه گذاری در شبا

null
null

نقد شوندگی بالا

به سرعت می توانید توکن های خود را بفروشید
null
null

انتخاب بهترین ها

بهترین و کم ریسکترین طرح های سرمایه گذاری
null
null

مدیریت ریسک

شرکت شبا با مدیریت ریسک ضامن اعتماد سرمایه های شماست
null
null

ضامن نقد شوندگی

شرکت شبا نقد شدن سرمایه های شما را در هر لحظه ضمانت می کند
null
null

سرمایه گذاری شفاف

سرمایه شما بدون هیچ دغدغه های پرپیچ و غم شفاف و تمیز هستند
null
null

مشاهده لحظه ای دارایی

هرلحظه از دارایی های خود آگاه می شوید.
null
null

معافیت مالیاتی

سرمایه گذاری در شبا شامل معافیت مالیاتی است

7 دلیل اصلی برای انتخاب ما

نقد شوندگی بالا

به سرعت می توانید توکن های خود را بفروشید

انتخاب بهترین ها

بهترین و کم ریسکترین طرح های سرمایه گذاری

مدیریت ریسک

شرکت شبا با مدیریت ریسک ضامن اعتماد سرمایه های شماست

ضامن نقدشوندگی

شرکت شبا نقد شدن سرمایه های شما را در هر لحظه ضمانت می کند

سرمایه گذاری شفاف

سرمایه شما بدون هیچ دغدغه های پرپیچ و غم شفاف و تمیز هستند

مشاهده لحضه ای دارایی

هرلحظه از دارایی های خود آگاه می شوید.

معافیت مالیاتی

سرمایه گذاری در شبا شامل معافیت مالیاتی است

طرح سرمایه گذاری مسکن

خرید برج تجاری و اداری در منطقه یک تهران

 • هدف : خرید برج تجاری و اداری در منطقه یک تهران و امکان بهره برداری با تخفیف ویژه به سرمایه گذاران
 • محل هزینه : سرمایه گذاری متمرکز در منطقه یک تهران
 • مبلغ کل سرمایه گذاری : 1.000.000.000.000 تومان
 • مبلغ هر توکن (سهم) تا قبل از راه اندازی وب سایت اکسچنج : 200.000 تومان
 • تعداد کل توکن (سهم) مسکن : 5.000.000 توکن
 • نرخ کارمزد خرید، فروش، انصراف و انتقال : یک درصد
 • تاریخ شروع سرمایه گذاری : از 1399/09/01
 • پرداخت سود ثابت مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران : 24 درصد سالانه
 • پرداخت سود متغییر مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران با توجه به نرخ تورم : 100 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی ثابت در سال آینده : 36 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی متغییر در سال آینده با توجه به نرخ تورم : 220 درصد سالانه
 • نوع ریسک : متوسط
 • نحوه واریز سود به صورت روزانه و در پنل کاربری سایت اکسچنج می باشد
 • ارائه قراداد، فرم رسمی و قابل استناد به سرمایه گذاران
 • ضامن نقدشوندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد (سهامی خاص)
 • تنوع دارایی‌های مسکن در سرمایه‌گذاری
 • مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
 • شفافیت اطلاعات مالی
 • حسابرسی رسمی و ارائه گزارش در مجمع سالیانه
 • بازدهی خوب با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک
 • صرفه‌جویی ناشی از مقیاس
 • سرمایه‌گذاری آسان و مطمئن
 • نقد شوندگی تضمینی
مشخصات پروژه
 • هدف : خرید برج تجاری و اداری در منطقه یک تهران و امکان بهره برداری با تخفیف ویژه به سرمایه گذاران
 • محل هزینه : سرمایه گذاری متمرکز در منطقه یک تهران
 • مبلغ کل سرمایه گذاری : 1.000.000.000.000 تومان
 • مبلغ هر توکن (سهم) تا قبل از راه اندازی وب سایت اکسچنج : 200.000 تومان
 • تعداد کل توکن (سهم) مسکن : 5.000.000 توکن
 • نرخ کارمزد خرید، فروش، انصراف و انتقال : یک درصد
 • تاریخ شروع سرمایه گذاری : از 1399/09/01
 • پرداخت سود ثابت مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران : 24 درصد سالانه
 • پرداخت سود متغییر مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران با توجه به نرخ تورم : 100 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی ثابت در سال آینده : 36 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی متغییر در سال آینده با توجه به نرخ تورم : 220 درصد سالانه
 • نوع ریسک : متوسط
تعهدات
 • نحوه واریز سود به صورت روزانه و در پنل کاربری سایت اکسچنج می باشد
 • ارائه قراداد، فرم رسمی و قابل استناد به سرمایه گذاران
 • ضامن نقدشوندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد (سهامی خاص)
 • تنوع دارایی‌های مسکن در سرمایه‌گذاری
 • مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
 • شفافیت اطلاعات مالی
 • حسابرسی رسمی و ارائه گزارش در مجمع سالیانه
 • بازدهی خوب با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک
 • صرفه‌جویی ناشی از مقیاس
 • سرمایه‌گذاری آسان و مطمئن
 • نقد شوندگی تضمینی

فروش سهم، افزایش سهم، انتقال توکن، مشاهده موجودی و واریز سود از مورخ 1399/12/019 در وب سایت رسمی اکسچنج شرکت به نشانی www.shebex.ir قابل انجام می باشد.

طرح سرمایه گذاری برج شکوه بوشهر

خرید برج بین المللی تجاری و اداری شکوه بوشهر و افتتاح آن و آغاز سود رسانی

 • هدف : خرید برج بین المللی تجاری و اداری شکوه بوشهر و افتتاح آن و آغاز سود رسانی
 • محل هزینه : برج بین المللی شکوه بوشهر
 • مبلغ کل سرمایه گذاری : 500.000.000.000 تومان
 • مبلغ هر توکن (سهم) تا قبل از راه اندازی وب سایت اکسچنج : 500.000 تومان
 • تعداد کل توکن (سهم) مسکن : 1.000.000 توکن
 • نرخ کارمزد خرید، فروش، انصراف و انتقال : یک درصد
 • تاریخ شروع سرمایه گذاری : از 1399/09/01
 • پرداخت سود ثابت مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران : 15 درصد سالانه
 • پرداخت سود متغییر مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران با توجه به نرخ تورم : 80 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی ثابت در سال آینده : 36 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی متغییر در سال آینده با توجه به نرخ تورم : 200 درصد سالانه
 • نوع ریسک : بدون ریسک
 • نحوه واریز سود به صورت روزانه و در پنل کاربری سایت اکسچنج می باشد
 • ارائه قراداد، فرم رسمی و قابل استناد به سرمایه گذاران
 • ضامن نقدشوندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد (سهامی خاص)
 • تنوع دارایی‌های مسکن در سرمایه‌گذاری
 • مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
 • شفافیت اطلاعات مالی
 • حسابرسی رسمی و ارائه گزارش در مجمع سالیانه
 • بازدهی خوب با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک
 • صرفه‌جویی ناشی از مقیاس
 • سرمایه‌گذاری آسان و مطمئن
 • نقد شوندگی تضمینی
مشخصات پروژه
 • هدف : خرید برج بین المللی تجاری و اداری شکوه بوشهر و افتتاح آن و آغاز سود رسانی
 • محل هزینه : برج بین المللی شکوه بوشهر
 • مبلغ کل سرمایه گذاری : 500.000.000.000 تومان
 • مبلغ هر توکن (سهم) تا قبل از راه اندازی وب سایت اکسچنج : 500.000 تومان
 • تعداد کل توکن (سهم) مسکن : 1.000.000 توکن
 • نرخ کارمزد خرید، فروش، انصراف و انتقال : یک درصد
 • تاریخ شروع سرمایه گذاری : از 1399/09/01
 • پرداخت سود ثابت مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران : 15 درصد سالانه
 • پرداخت سود متغییر مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران با توجه به نرخ تورم : 80 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی ثابت در سال آینده : 36 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی متغییر در سال آینده با توجه به نرخ تورم : 200 درصد سالانه
 • نوع ریسک : بدون ریسک
تعهدات
 • نحوه واریز سود به صورت روزانه و در پنل کاربری سایت اکسچنج می باشد
 • ارائه قراداد، فرم رسمی و قابل استناد به سرمایه گذاران
 • ضامن نقدشوندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد (سهامی خاص)
 • تنوع دارایی‌های مسکن در سرمایه‌گذاری
 • مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
 • شفافیت اطلاعات مالی
 • حسابرسی رسمی و ارائه گزارش در مجمع سالیانه
 • بازدهی خوب با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک
 • صرفه‌جویی ناشی از مقیاس
 • سرمایه‌گذاری آسان و مطمئن
 • نقد شوندگی تضمینی

فروش سهم، افزایش سهم، انتقال توکن، مشاهده موجودی و واریز سود از مورخ 1399/12/019 در وب سایت رسمی اکسچنج شرکت به نشانی www.shebex.ir قابل انجام می باشد.

طرح سرمایه گذاری ارز دیجیتال

سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم

 • هدف : سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم
 • محل هزینه : خرید ارز دیجیتال
 • مبلغ کل سرمایه گذاری : نامحدود
 • مبلغ هر توکن (سهم) تا قبل از راه اندازی وب سایت اکسچنج : حداقل 100.000 تومان
 • تعداد کل توکن (سهم) مسکن : نامحدود
 • نرخ کارمزد خرید، فروش، انصراف و انتقال : یک درصد
 • تاریخ شروع سرمایه گذاری : از 1399/09/01
 • پرداخت سود ثابت مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران : 30 درصد سالانه
 • پرداخت سود متغییر مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران با توجه به افزایش نرخ : 120 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی ثابت در سال آینده : 50 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی متغییر در سال آینده با توجه به نرخ تورم : 200 درصد سالانه
 • نوع ریسک : زیاد
 • نحوه واریز سود به صورت روزانه و در پنل کاربری سایت اکسچنج می باشد
 • ارائه قراداد، فرم رسمی و قابل استناد به سرمایه گذاران
 • ضامن نقدشوندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد (سهامی خاص)
 • تنوع دارایی‌های مسکن در سرمایه‌گذاری
 • مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
 • شفافیت اطلاعات مالی
 • حسابرسی رسمی و ارائه گزارش در مجمع سالیانه
 • بازدهی خوب با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک
 • صرفه‌جویی ناشی از مقیاس
 • سرمایه‌گذاری آسان و مطمئن
 • نقد شوندگی تضمینی
مشخصات پروژه
 • هدف : سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم
 • محل هزینه : خرید ارز دیجیتال
 • مبلغ کل سرمایه گذاری : نامحدود
 • مبلغ هر توکن (سهم) تا قبل از راه اندازی وب سایت اکسچنج : حداقل 100.000 تومان
 • تعداد کل توکن (سهم) مسکن : نامحدود
 • نرخ کارمزد خرید، فروش، انصراف و انتقال : یک درصد
 • تاریخ شروع سرمایه گذاری : از 1399/09/01
 • پرداخت سود ثابت مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران : 30 درصد سالانه
 • پرداخت سود متغییر مشارکت در سال گذشته به سرمایه گذاران با توجه به افزایش نرخ : 120 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی ثابت در سال آینده : 50 درصد سالانه
 • پیشبینی سود دهی متغییر در سال آینده با توجه به نرخ تورم : 200 درصد سالانه
 • نوع ریسک : زیاد
تعهدات
 • نحوه واریز سود به صورت روزانه و در پنل کاربری سایت اکسچنج می باشد
 • ارائه قراداد، فرم رسمی و قابل استناد به سرمایه گذاران
 • ضامن نقدشوندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری شاخص برتر اقتصاد (سهامی خاص)
 • تنوع دارایی‌های مسکن در سرمایه‌گذاری
 • مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها
 • شفافیت اطلاعات مالی
 • حسابرسی رسمی و ارائه گزارش در مجمع سالیانه
 • بازدهی خوب با در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک
 • صرفه‌جویی ناشی از مقیاس
 • سرمایه‌گذاری آسان و مطمئن
 • نقد شوندگی تضمینی

فروش سهم، افزایش سهم، انتقال توکن، مشاهده موجودی و واریز سود از مورخ 1399/12/019 در وب سایت رسمی اکسچنج شرکت به نشانی www.shebex.ir قابل انجام می باشد.

همین امروز تماس بگیرید

و اولین مشاوره را رایگان دریافت کنید

اخبار و رویدادهای اخیر

فنآوری

تست خبر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

ادامه مطلب