نمایشگاه ITE2020

 

حضور شرکت توسعه سرمایه گذاری شبا

در ششمین رویداد بزرگ فناوری های مالی ایران 

ایران – تهران – هتل اسپیناس پالاس 

23 و 24 دی ماه 1399

فیلم های تصویری از حضور شرکت توسعه سرمایه گذاری شبا در ششمین نمایشگاه تراکنش ایران